Novosti

Poštovani,
obaveštavamo Vas o izmeni broja našeg računa koja stupa na snagu 30.04.2021.
Novi žiro-račun Spebo Medicala je 325-950050011346577

0
0