Vaša beba je i naša sreća


Misija Specijalne bolnice za lečenje steriliteta „Spebo medical“ jeste pre svega omogućavanje našim pacijentima da na potpuno bezbedan način ostvare svoj osnovni cilj – proširenje svoje porodice. Svoju misiju ostvarujemo stalnim poboljšanjem naših usluga i stalnim proširenjem naših mogućnosti kako bi izašli u susret svim našim pacijentima. Korisnici naših usluga nisu samo naši pacijenti, već i članovi njihovih porodica, kao i šira javnost koja se bavi problemom i lečenjem sterilteta. Naša usluga jeste orijentisana tržišno, ali je pre svega orijentisana ka korisniku. Povećanjem uspešnosti naše usluge, povećavamo i naše tržišno učešće.


Ugledni naučni portal Research.com je rangirao našeg profesora na prvom mestu. Profesor kaže da je bavljenjem naukom dečiji san i zahvaljujući tome objavio više od 150 naučnih radova i uspešan u svom poslu – naročito u oblastima embriologije, humane genetike, i biologije matičnih ćelija.

O STERILITETU
Saznajte više

 

Poštovani i dragi pacijenti,

SPEBO Medical – i ONLINE konsultacije!

Dobro došli!

SPEBO MEDICAL, Leskovac