PICSI – Fiziološki sinhronizovan ICSI

Fiziološki sinhronizovan ICSI (PICSI) predstavlja unapređenu ICSI mikromanipulacionu metodu koja poboljšava sam odabir spermatozoida za oplodnju.

Selekcija se vrši radom na specijalno proizvedenoj posudi sa supstancom (hijaluronan) koja se prirodno nalazi oko jajne ćelije i koja privlači i vezuje samo potpuno zrele spermatozoide.

Primena ove tehnike je ograničena nalazom spermograma i moguća je samo ukoliko postoji dovoljan broj pokretnih spermatozoida.

PICSI se preporučuje kod:

  • pacijenata sa više neuspelih pokušaja vantelesne oplodnje
  • slabog razvoja embriona i niske stope oplodnje
  • ponovljenih spontanih pobačaja
  • žena starosne dobi iznad 35 godina
  • nepoznatih razloga steriliteta.