TESA

Testikularna aspiracija spermatozoida predstavlja metodu izdvajanja polnih ćelija hirurškim putem iz testisa muškaraca sa azoospermijom tj. nedostatkom spermatozoida u ejakulatu.

Dok je pacijent u opštoj anesteziji, sa tečnošću se izvlači mali deo tkiva testisa i posmatra pod mikroskopom. Pronađeni spermatozoidi se zamrzavaju u tečnom azotu i čuvaju za kasniju primenu u postupku vantelesne oplodnje.

Uzorak dobijen na ovaj način isključivo se koristi za oplodnju ćelije u laboratoriji mikromanipulacionom ICSI metodom zbog smanjene brojnosti i kvaliteta spermatozoida.

TESA se koristi kod poremećaja stvaranja polnih ćelija nastalih usled:

  • genetskih poremećaja (mikrodelecije Y hromozoma, Klinefelterov sindrom…)
  • oštećenja operacijama, povredama i infekcijama reproduktivnog sistema
  • endokrinoloških problema (nepravilno lučenje hormona hipofize i hipotalamusa)
  • nepoznatih uzroka steriliteta

Invertni mikroskop i mikromanipulatori koji se primenjuju kod ICSI i PICSI metoda