Čuvanje (kultivisanje) embriona u laboratoriji

U prirodnom začeću zrela jajna ćelija napušta jajnik i do njene oplodnje dolazi tokom prolaska kroz jajovod. Novonastali embrion nastavlja razvoj i kroz jajovod dolazi do materice. Na ovom putu dešavaju se dinamične promene i smenjuju se specifični uslovi sredine koji su neophodni za razvoj embriona.

Imitiranje ovako složenog sistema omogućava gajenje odnosno kultivaciju ćelija u laboratoriji. Održavanje specifičnih uslova omogućeno je naprednom tehnologijom inkubatora napravljenih posebno za ovu namenu.

Inkubatori pre svega konstantno održavaju temperaturu na 37°C.

Preračunat unos prečišćenog ugljen-dioksida i azota u ovim uređajima održava odnos gasova koji je najbolji za razvoj embriona.

Precizno kontrolisana atmosfera u inkubatoru obezbeđuje održanje PH i koncentracije materija u tečnosti u kojoj se embrioni čuvaju.

Kod inkubatora sa više zasebnih komora embrioni različitih pacijenata mogu se fizički odvojiti, i na taj način se smanjuje njihovo remećenje tokom rada.

Sposobnost dvadesetčetvoročasovnog praćenja i signalizacije u slučaju promena nekog od kontrolisanih parametara čini embrione u ovim inkubatorima potpuno bezbednim.

Moderni inkubator koji omogućava bezbedno i optimalno čuvanje embriona

Embrioni na dan 3 nakon in vitro oplodnje