Aplikacija i ekstrakcija spirale

Spirala kao vid intrauterine kontracepcije pruža pouzdanu zaštitu od neželjene trudnoće. Njena efikasnost iznosi čak 99%.

Period zaštite je oko 5 godina. Može se postaviti i odmah posle porođaja. Redovne lekarske kontrole su obavezne, a najmanje jedanput godišnje. 

Postoje različite vrste spirala koje se razlikuju kako po obliku tako i po materijalu od koga su dizajnirane. Mogu biti u obliku prstena, petlje, dvostrukog slova „S“ ali se najčešće koriste spirale u obliku slova „T“. Što se tiče sastava, postoje spirale sa metalima odnosno spirale od bakra, zlata, srebra i hormonske spirale.

Bakarna spirala pruža fizičku i mehaničku zaštitu od trudnoće i ukoliko se pomeri ili nije dobro postavljena može doći do začeća.

Hormonska spirala  pored mehaničkog ima i kontraceptivno dejstvo usled lučenja hormona u sluznicu materice. 

Pre aplikacije spirale potrebno je obaviti detaljan ginekološki pregled i pri tom isključi postojanje bilo koje vrste infekcije, odnosno da su vaginalni i cervikalni bris, kao i PAPA test uredni.

Spirala se uglavnom postavlja drugog ili trećeg dana menstrualnog ciklusa, a prvu kontrolu je potrebno uraditi mesec dana nakon postavljanja spirale. 

Prednosti aplikacije spirale:

  • kao vid kontracepcije pruža visoko procentnu efikasnost i pouzdanost u cilju zaštite od neželjene trudnoće.
  • dejstvo počinje odmah po implementaciji kada je u pitanju bakarna spirala, odnosno 7 dana od postavljanja hormonske spirale. 
  • obezbeđuje dugotrajnu zaštitu pri čemi je rok trajanja maksimalno 10 godina za bakarne spirale, odnosno 3-5 godina za hormonske spirale.
  • trudnoća je moguća odmah nakon ekstrakcije spirale.
  • može se aplikovati izvesno vreme nakon porođaja, pa je moguća i njena primena u toku perioda dojenja.

Nedostaci i rizici spirale kao kontraceptivnog sredstva:

  • postoji mogućnost pomeranja ili ispadanja spirale, što povećava rizik za neželjenu trudnoću, posebno u slučaju bakarne spirale koja pruža samo mehaničku zaštitu
  • mogući su poremećaju menstrualnog ciklusa, tj. nepravilna i obilna krvarenja
  • ne štiti od infekcija i polno prenosivih bolesti
  • trudnoće koje se formiraju i pored ugrađene spirale su rizične i u najvećem broju slučajeva vanmaterične.

Spirala kao kontraceptivno sredstvo se ne preporučuje adolescentkinjama i mladim ženama koje nisu rađale i ne aplikuje se kod žena koje boluju od karcinoma, u slučaju postojanja nekog oblika anomalija materice, vaginalnih infekcija, polno prenosivih bolesti i krvarenja kod kojih uzrok nije pronađen.