Laser-Assisted Hatching (LAH)

LAH je potpomognuti izlazak embriona iz njegovog zaštitnog omotača (zona pellucida) u cilju poboljšanja implantacije i postizanja trudnoće.

Metoda podrazumeva da se pomoću lasera istanji zaštitni omotač kako bi kasnije embrion lakše iz njega izašao i usadio se u matericu.

Primena LAH-a se preporučuje:

  • kod pacijentkinja sa povišenim bazalnim nivoom folikulostimulirajuceg hormona (FSH>10mIE/ml)
  • u slučajevima kada embrion ima izraženiju debljinu omotača ili kasni u razvoju
  • kod pacijenata sa više neuspelih vantelesnih oplodnji.

Očvršćavanje zone i gubitak njene elastičnosti dešava se prilikom zamrzavanja embriona, pa se ova procedura sprovodi i neposredno pre vraćanja svih odmrznutih embriona.

Ukoliko se laserom rukuje oprezno, od strane iskusnog osoblja, nema opasnosti od oštećenja samih embriona.