Triple test

Triple test je prenatalni, neinvazivni, skrining test koji se ne koristi za postavljanje dijagnoze već se na osnovu njega indetifikuju trudnice kod kojih je povećan rizik da plod može imati neku hromozomopatiju (poremećaj u broju hromozoma), tj. potvrđuje se potreba za daljim dodatnim dijagnostičkim ispitivanjem. Radi se u periodu između 15-te i 20-te nedelje trudnoće, a ukazuje na verovatnoću, postojanja:

 • Hromozomopatija kod ploda (Daunov, Edvardsov i Patau sindrom – trizomija 21, 18 i 13)
 • defekta neuralnog tubusa – poremećaj u razvoju mozga i kičmene moždine.

Za izvođenje triple testa, pored podataka dobijenih ultrazvučnim pregledom (CRL – dužina ploda, NT-nuhalna translucenca i veličina nosne kosti), neophodne su vrednosti određenih parametara dobijenih iz krvi trudnice:

 • AFP (alfa-fetoprotein) – protein koji proizvodi fetus (plod)
 • HCG (humani horionski gonadotropin) – hormon koji stvara placenta
 • Ue3 (nekonjugovani estriol) – estrogen koji stvaraju i plod i placenta.

Značajni podaci pre izvođenja triple testa su:

 • godine starosti majke
 • broj ploda (jedno/višeplodna trudnoća)
 • telesna težina majke
 • da li je trudnoća dobijena iz postupka vantelesne oplodnje
 • navike i zdravstveno stanje majke (da li je trudnica pušač, dijabetičar i sl.).

Preporuke za izvođenje triple testa su:

 • loš rezultat prethodno urađenog double testa
 • kod trudnica starosti > 35 god.
 • kod trudnica insulin zavisnih dijabetičara
 • u slučaju porodične istorije rođenja dece sa anomalijama. 

Nije potrebna prethodna priprema trudnice za izvođenje testa. 

Preciznost double testa je manja nego preciznost prenatalnih NIPT testova.

Invazivne metode prenatalne dijagnostike (amniocenteza ili biopsija horionskih čupica ) su precizne ali nose određene rizike i komplikacije.