Kariotip

Kariotip je citogenetska analiza koja detektuje promene u broju i strukturi hromozoma. Savetuje se parovima koji:

  • imaju problema sa začećem (sterilitet)
  • koji planiraju postupak vantelesne oplodnje, ili nakon više neuspelih postupaka vantelesne oplodnje
  • u slučaju ponovljenih spontanih pobačaja.

U genetske uzroke steriliteta spadaju:

  • hromozomske aberacije – koje predstavljaju odstupanje od normalnog broja ili strukture hromozoma
  • poremećaji na nivou pojedinačnih gena
  • poremećaji multifaktorijalne prirode tj. veći broj gena u kombinaciji sa delovanjem faktora sredine.

Analizom kariotipa iz periferne krvi oba partnera isključuje se ili potvrđuje postojanje promena u broju i/ili strukturi hromozoma što može biti uzrok:

  • nemogućnosti začeća
  • održavanje zdrave trudnoće
  • rađanja dece sa nekom od genetskih bolesti.