IUI – Intrauterina inseminacija

Intrauterina inseminacija je najjednostavniji oblik potpomognute oplodnje i predstavlja unošenje pripremljene semene tečnosti u matericu žene u precizno određenom danu ciklusa kada su šanse za oplodnju najveće.

U prirodnom ili terapijski stimulisanom ciklusu, ginekolog ultrazvučno prati rast folikula i pogodno vreme za inseminaciju.

Nakon toga sledi priprema ejakulata u laboratoriji gde se nizom prečišćavanja izdvajaju najbolji spermatozoidi.

Unos uzorka u matericu žene vrši se kateterom, sličan je ginekološkom pregledu, bezbolan je i kratko traje.

Uslov za primenu je prohodnost jajovoda, očuvana rezerva jajnika, negativni MAR test i prisustvo pokretnih spermatozoida u semenoj tečnosti.

Inseminacija se ne primenjuje kod:

  • blago smanjene pokretljivosti sprematozoida
  • prisustva antispermatozoidnih antitela (MAR test pozitivan)
  • poremećaja ovulacije
  • nepoznatog uzroka steriliteta